Eesti Kirjutustõlkide Ühing on 2017. aastal asutatud ühing, mis koondab Eestis tegutsevaid kirjutustõlke.

Kirjutustõlge on tõlketöö ühe keele sees – kirjutustõlk kirjutab suulise kõne kliendile nähtavasse kirjalikku vormi. Kirjutustõlgi töö eeldab stressitaluvust, kiiret reaktsiooni- ja kohanemisvõimet, paindlikkust, suhtlemisoskust, koostööoskust, empaatiavõimet, laia silmaringi, huvi maailmas toimuva vastu ja suutlikkust hoida madalat profiili.

Eestis on täna 12 diplomeeritud kirjutustõlki.