Raili Loit on lõpetanud Tartu Ülikoolis eripedagoogika (logopeedia) ning koolikorralduse (mentorluse) eriala (vastavalt 2003. ja 2008. aastal), lisaks on läbinud Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu viipekeeletõlkide koolituse (2003) ning Helsinki Humanitaarkõrgkooli kirjutustõlke koolituse (2016). On pikaaegse praktilise töökogemusega kuulmispuudega laste õpetaja ja viipekeeletõlk (kutse alates 2006); on olnud lektoriks ja/või vastutavaks koolitajaks mitmetel kuulmispuuet, tõlkimist ning kuulmispuudega laste õpetamist käsitlevatel koolitustel; olnud nii riigisiseste kui rahvusvaheliste erialaste projektide töörühmade liige ja koordinaator ning osalenud ühe autorina ja/või koostajana viipekeeletõlget ning kuulmispuudega laste õpetamist käsitlevate raamatute koostamisel. Kuulub Eesti Kirjutustõlkide Ühingu, Kuulmispuudega Laste Õpetajate Seltsi ja Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu juhatusse, neist kahe esimese puhul on ka üks asutajaliikmetest.

Liivi Liiholm on lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika eriala ja kaitsnud doktoritöö üldkeeleteaduses (2010). Läbinud viipekeeletõlgi koolituse aastatel 1996-1998 ja Helsinki Humanitaarkõrgkooli kirjutustõlgi koolituse aastal 2016. Viipekeeletõlgina tegutsenud üle 20 aasta. Uurinud tõlkimist ja õpetanud viimase kümne aasta jooksul viipekeeletõlke Tartu Ülikooli eesti viipekeele tõlgi erialal ja mitmetel teistel koolitustel, viipekeeletõlgi erialaõpiku üks kaasautoritest. On uurinud eesti viipekeelt ning olnud Eesti Keele Instituudi eesti keele – eesti viipekeele veebisõnastiku koostajaks. Eesti Kirjutustõlkide Ühingu asutajaliige ja juhatuse liige, Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu juhatuse liige.

Gaila Järvsalu on õppinud fotograafi ametit ning tal on 17 aastat projektijuhi kogemusi kahest reklaamiagentuurist, koordineerides rahvusvaheliste ja kohalike klientide reklaamikampaaniad ning üritusi. Ta on kätt proovinud ka copywriterina ning praegu kohandab oma ettevõttes reklaamtekste eesti keelde ning tegeleb erinevate turundusprojektidega. 2016. a läbis Helsinki Humanitaarkõrgkoolis kirjutustõlgi koolituse. Eesti Kirjutustõlkide Ühingu asutajaliige ja juhatuse liige, tegeleb aktiivselt kirjutustõlkega.